ครูชาวต่างชาติ

Kru.Raquel F. Saso Kru. Raquel
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dual Language Program
Cyrille Grace Espina Devila
หัวหน้า Dual Language Program แผนกอนุบาล
Mrs.Lourieville Galve Remegio
ครูสอนภาษาอังกฤษ
Mr.Art Christian Gordovez
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Miss.Criselda Pescadero
English Teacher
Miss.Joanne Joyce P. Amit
English Teacher
Miss.Jescelle Mae Cordero
English Teacher
Miss.Chandree Teich
English  Teacher
Miss.Daria Pipa
English  Teacher
MISS. Alona Honcharova
English teacher
Scott Williams
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
Rey Soriano Espiritu
ครูประจำชั้นอนุบาลโปรแกรม DLP
Miss.Cherry Catalan
English Teacher
Miss.Marieme Musong
English Teacher
Krizelle Joyce Lejisma
DLP Kindergarten Teacher
Cherrilyn Hermo Enoslay
DLP Kindergarten Teacher
Najibullah Alokozay
DLP Primary Teacher
Juan-Maré Van Dyk
DLP Primary Teacher
Adel Champion
DLP Primary Teacher
Xinyu Zhuang
Chinese Teacher