บินสู่โลกกว้าง เดินทางไกลลูกเสือสำรอง และค่ายช้างน้อยน้ำเงินเหลือง 2018

        ความรักความผูกพันธ์ในครอบครัววรพัฒน์ ก่อเกิดบรรยากาศน่ารัก ๆของน้องอนุบาล 3 กับพี่ ป. 1-3 และพี่ ป. 6 กิจกรรมประจำปีืัที่ถูกออกแบบให้พี่น้องได้มาพบกัน ด้วยภารกิจลูกเสือกสำรองน่ารัก ๆ ออกเดินทางไกล 6 กิโลเมตร จากโรงเรียนวรพัฒน์ ไปยัง TESCO LOTUS เพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยงบประมาณกลุ่มละ 500 บาท นำมาประกอบอาหารเย็นสำหรับเพื่อน ๆทุกคนในกลุ่ม เดก ๆต้องวางแผนการซื้อบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอที่จะมีอาหารกินกันทุกคนในกลุ่ม ระหว่างทางต้องเผชิญกับฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายให้พิสูจน์ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมที่เด็กพึงมี สำหรับน้องอนุบาล 3 มีภารกิจพิสูจน์ให้รู้ว่า พวกเราพร้อมไปเรียน ป. 1 แล้วนะ ตบท้้ายด้วยกิจกรรมน่ารักพี่ผูกข้อมือน้อง ๆ และร่วมจุดเทียนแห่งการเรียนรู้พี่น้องประคองพาเทียนไปยังจุดหมาย

Leave a Reply