ประกาศ : โรงเรียนวรพัฒน์ เปิดประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียนและห้องประกอบ

คลิกอ่าน : รายละเอียดการประมูล

Leave a Reply