เชิญชมนิทรรศการ PROJECT APPROACH ของนักเรียน

เชิญชมนิทรรศการ PROJECT APPROACH ของนักเรียน วันที่ 19 ก.ย. 61 ห้องเรียน DLP วันที่ 21 ก.ย. 61 ระดับอนุบาล 2-3 วันที่ 28 ก.ย. 61 ระดับอนุบาล 1 ณ ลานอาคารเนอสเซอรี่ โรงเรียนวรพัฒน์