เชิญเช้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ หลักสูตรชั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

ลิงค์สำหรับเปิดอ่านรายละเอียดของโครงการhttps://drive.google.com/file/d/1rInX60zVojJDoJn4l50P4Z_ZhQHho7DE/view?usp=sharing ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครhttps://drive.google.com/file/d/1tmwYXb28QnlRmw-Ugf6zwQrXVh2GpenA/view?usp=sharing