08.30-16.00น.

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนของทีมวิชาชีพโรงเรียนวรพัฒน์ เปิดระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา

ขอเชิญชวนเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้สนใจร่วมศึกษาชั้นเรียนในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนของทีมวิชาชีพโรงเรียนวรพัฒน์ เปิดระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา