Loading Events

Events for September 2022

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29
30
31
1
2

สิ้นสุดการชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล

กิจกรรม Sport Day – ป.4 – ป.6

3

สิ้นสุดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1/2565 กรณีแบ่งจ่าย 5 ครั้ง (สิ้นสุดงวดที่ 5)

4
5

เปิดรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 2/2565 (แบบรับคูปองของขวัญ)

6
7
8

Open House ระดับเตรียมอนุบาล เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1

9

Open House ระดับอนุบาล 3 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรม Sport Day- ป.1 – ป.3

10
11
12

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

13

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ครังที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565

14

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565

15

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ระดับเตรียมอนุบาล ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565

16

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

สิ้นสุดโปรแกรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน (After School Program) ระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

17

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ระดับอนุบาล 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565

18

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

19

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

แจ้งค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล

20

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

21

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

22

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

23

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการเด็กรายบุคคล ระดับชั้นอนุบาล1-3

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

24

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

ยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อโรงเรียนวรพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2/2565

25

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

ยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อโรงเรียนวรพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2/2565

26

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

ยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อโรงเรียนวรพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2/2565

27

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

ยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อโรงเรียนวรพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2/2565

28

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

ยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อโรงเรียนวรพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2/2565

29

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

ยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อโรงเรียนวรพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2/2565

30

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประเมิน และประมวลผลพัฒนาการนักเรียยนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2565

ยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อโรงเรียนวรพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2/2565

1

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครทดสอบนักเรียนย้ายเข้ามาเรียนระหว่างชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครทดสอบนักเรียนย้ายเข้ามาเรียนระหว่างชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

+ Export Events