Loading Events

Events for November 2019

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

29

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

30

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

31

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

1

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

สิ้นสุดการชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนนักเรียนเตรียมอนุบาล

สิ้นสุดการรับชำระค่าเทอมกรณีแบ่งจ่าย 2 ครั้ง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/ 2562

2

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

3

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

4

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

5

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

6

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

7

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

8

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

OPEN Class ระดับเตรียมอนุบาล ครั้งที่ 3

แนะแนวผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 1 ห้องเรียน DLP อนุบาล 2

9

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

10

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

11

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล 2 ห้อง DPL

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ชั้นอนุบาล 1 ครั้งที่ 2

12

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

13

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

14

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

15

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

16

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

17

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

18

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

19

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

20

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

21

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน 2/2562 ครั้งที่ 1 (ป1-3)

22

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับผู้บริหารครั้งที่ 2

23

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

24

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

25

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

ส่งสมุดพัฒนาสื่อสารสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครองครั้งที่ 7 (เตรียมอนุบาล)

26

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

27

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

28

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

กิจกรรมเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน 2/2562 ครั้งที่ 3 (แผนกอนุบาล)

29

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

ปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

30

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

1

เริ่มโปรแกรมหลังเลิกเรียนทุกระดับชั้น

สัปดาห์กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

+ Export Events