นางนฤมน ศรีสุวรรณ์

นางนฤมน  ศรีสุวรรณ์

มน

ตำแหน่ง :  แม่บ้าน

สโลแกน                        :  ทำหน้าที่ให้ดีเป็นที่สุด

ประวัติการศึกษา        :  ประถมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ทำงาน  : แม่บ้าน รีสอร์ท

                                       : แม่บ้าน โรงแรมกรีนวิว

                                      : พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลทำความสะอาดอาคารเสาวนีย์พัฒนา

                                           : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา