นางบุปผา พูนเพิ่ม

นางบุปผา    พูนเพิ่ม

ผา

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยแม่ครัว

สโลแกน                        :  สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

ประวัติการศึกษา         :  มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประสบการณ์ทำงาน   : พนักงานห้องเย็น บริษัทโชติวัฒน์

                                       : พนักงานรักษาความปลอดภัย ห้างแม็คโคร

                                       : พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

 หน้าที่ความรับผิดชอบ :  เตรียมผัก ผลไม้ ยกอาหารส่งเด็กอนุบาลและเด็กเนอสเซอรี่

                                             ล้างจานและอุปกรณ์ในครัว ล้างทำความสะอาดเครื่องทำน้ำเย็น

                                           : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา