นางมะอิ่ง

นางมะอิ่ง

ยุพา

ตำแหน่ง :  พนักงานทำความสะอาด

สโลแกน                        :  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

ประสบการณ์ทำงาน  : ทำงานแม่บ้าน ที่กรุงเทพฯ

                                      : พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

 หน้าที่ความรับผิดชอบ :  ดูแลทำความสะอาดอาคารอนุบาล และสระว่ายน้ำ

                                           : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา