นางศิริอร บุญวงศ์

นางศิริอร  บุญวงศ์

อร

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยแม่ครัว

สโลแกน                      :  สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

ประวัติการศึกษา       :  มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ทำงาน  : แม่บ้าน ปั๊มน้ำมัน

                                       : แม่บ้าน ร้านสปาฝรั่ง

                                        : พ.ศ.2560– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้ช่วยปรุงอาหาร

                                          : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา