นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรีนางสาวกัญญาวีร์ บุญศรี
ครูอ้อม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
สโลแกน : 
ประวัติการศึกษา : 
ประสบการณ์ทำงาน : 
รางวัลและความภาคภูมิใจ :