นางสาวฉัตรประภา ทวีทรัพย์

ฉัตรประภา ทวีทรัพย์
ครูเม

ตำแหน่ง  : ครูดนตรีไทย
สโลแกน : ไม่มีอะไรทำไม่ได้ ถ้ายังไม่พยายาม
ประวัติการศึกษา  : ประถม รร.เทศบาล4 (วัดคลองเรียน)
                                   มัธยม รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
                                   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย
ประสบการณ์ทำงาน
                              : วิทยากรโครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ
                              : วิทยากรโครงการดนตรีบำบัด โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา