นางสาวชุลีพร ดวงพล

นางสาวชุลีพร  ดวงพล

ต้าร์

ตำแหน่ง :  แม่ครัว

สโลแกน                        :  จริงจัง จริงใจ อดทน

ประวัติการศึกษา       :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน  : พนักงานขาย บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นเนล

                                       : พนักงานทำความสะอาด  โรงแรมภูเก็ต

                                      : กุ๊กครัวไทย โรงแรมโนวาเทล เซ็นทารา หาดใหญ่                                                                                                                                  : พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปรุงอาหารและจัดเตรียมอาหารให้นักเรียน

                                          : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา