นางสาวนัยนา  ศรีสว่าง

นางสาวนัยนา  ศรีสว่าง

ครูเกด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอนอนุบาล  Dual Language Program

สโลแกน : ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่าอุปสรรค ก็จะไม่รู้จักอีกคำที่เรียกว่าพยายาม

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2553 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงการ Project Approach เรื่องเป็ด

                                                : ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย