นางสาวปัณชญา บุญตระกูล


นางสาวปัณชญา บุญตระกูล

ครูแอมป์

ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สโลแกน :
ประวัติการศึกษา : 
ประสบการณ์ทำงาน :
รางวัลและความภาคภูมิใจ :