นางสาวปิยะวรรณ อรุณรักษ์

นางสาวปิยะวรรณ อรุณรักษ์
ครูตุ๊ก

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์
คติประจำใจ : ไม่ว่าเราจะยืนจุดไหน แค่ทำหน้าตรงหน้าให้ที่ดีที่สุด สุดความสามารถก็เพียงพอ
                         “ค่าของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเอง”

ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์