นางสาวพรสวรรค์ เฉลิมยานนท์นางสาวพรสวรรค์ เฉลิมยานนท์
ครูโรส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
สโลแกน : ชีวิตคนเรามันต้องพยายามดูก่อน
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาและภาษาไทยประยุกต์
รางวัลและความภาคภูมิใจ:อาสาสมัครสอนภาษาไทยให้เด็กชาวพม่า