นางสาวภัศรา รัตนจามิตร

 

นางสาวภัศรา รัตนจามิตร
ครูหนึ่ง
ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
สโลแกน : ไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ชอบ​ แต่ให้ทำในสิ่งที่รับผิดชอบ
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี​ ภาควิชาฟิสิกส์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์​ วิทยาเขต​หาดใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.​2561​ – ปัจจุบัน​ โรงเรียนวรพัฒน์