นางสาวมินตรา แขวงบู


มินตรา แขวงบู

ครูมิ้น
ตำแหน่ง : ครูคณิตศาสตร์
สโลแกน : ครูคือผู้ให้แนวทางของเด็กๆ
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประสบการณ์ทำงาน : ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนพิเศษ
รางวัลและความภาคภูมิใจ : นักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเร็ว ระดับกลุ่ม ได้อันดับ 1