นางสาวรัชนีกร สืบแสง


นางสาวรัชนีกร สืบแสง
ครูโบว์
ครูผู้สอนระดับอนุบาล 
สโลแกน : “จงมองภาระงานให้เป็นโอกาส เพราะจะทำให้เรารู้ศักยภาพของตนเอง”

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รางวัลและความภาคภูมิใจ :
– ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67การปั้นดินน้ำมัน ช่วงชั้นปฐมวัย ระดับเครือข่ายเมืองเลก้าวหน้าและระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
– ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ระดับศูนย์เครือข่ายเมืองแลก้าวหน้า
– ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การเเข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
– รับรางวัลชมเชย การประกวด Best Practice การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา