นางสาววรัตน์ แซ่จัง

นางสาววรัตน์ แซ่จัง
ครูปลา
ตำแหน่ง : ครูสอนภาษาอังกฤษ
สโลแกน :
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า
ประวัติการศึกษา :
จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน :
เคยทำงานที่โรงแรมบุรีศรีภูบูติก ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ
                                       ปัจจุบัน เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวรพัฒน์