นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี


นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี

ครูวรรณ


ตำแหน่ง :
หัวหน้าระดับอนุบาล 1
สโลแกน :
ชีวิตมันไม่ง่ายแต่เราควรมีความพยามเเละเชื่อมั่นในตนเอง.เมื่อจะต้องทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุด
ประวัติการศึกษา :
จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย