นางสาวเชษฐ์ธิดา จูฑะเสน


นางสาวเชษฐ์ธิดา จูฑะเสน
ครูกี้

ตำแหน่ง : ครูสอนนาฎศิลป์และบัลเล่ต์
สโลแกน : อ่อนโยน มุ่งมันและ อดทน
ประวัติการศึกษา : คณะศิลป์กรรมศาสตร์สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง สาขานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน : * ประสบการสอน6 ปี ผลงานสอนนักเรียนรำเพลงคุณธรรม ประกวด ระดับเขต ได้รางวัลเหรียญทอง 2ปี ต่อเนื่อง
รางวัลและความภาคภูมิใจ : ฝึกฝนนักเรียนเทศบาลจังหวัดนราธิวาลเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งประกวด ชนะเลิศระดับ จังหวัด
                                                  และเข้าชิ่งระดับภาค                                     
                                               : ฝึกฝนนักเรียนเข้าประกวดหนูน้อยเล่านิทาน และท่าประกอบ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 รองชนะเลิศอันดับ2
                                              : ความภูมิใจคือ งานที่ทำคืองานที่รัก