นางสาวเสาวลักษณ์ คงขาว


นางสาว เสาวลักษณ์ คงขาว

ครูแนท

ตำแหน่ง : ครูสอนดนตรีสากล
สโลแกน : ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
ประวัติการศึกษา : จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรีสากล
ประสบการณ์ทำงาน : ได้ร่วมงานอยู่ที่ศูนย์ดนตรี Manila tamarind จนถึงปัจจุบัน
รางวัลและความภาคภูมิใจ : ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดง คอนเสิร์ต Wonderful Nice bioOf Music การจัดการนำเสนอผลงานทางดุริยางคศาสตร์ และได้เป็นส่นหนึ่งในการเข้าร่วมคอนเสิร์ตการแสดง “Concert Manila tamarind 2018” และเคยได้ร่วมวง “Songkhla Rajabhat Orchestra Concert 2017 “