นางสาวโสภาวดี ทองเสนอ


นางสาวโสภาวดี ทองเสนอ

ครูกุ้ง
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล
ตำแหน่ง :
ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล 1 / 3
สโลแกน :
ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
ประสบการณ์ทำงาน :
บริษัทศูนย์วิจัยนกอีแอ่นกินรังประเทศไทย ( พ.ศ 2557- 2560 )