นางอริสา  ขุนฤทธิ์

นางอริสา  ขุนฤทธิ์

ครู กิ๊ก

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล

สโลแกน : ทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด ถึงผลจะออกมาพลาดพลั้งบ้างแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์