นางเตือนใจ รอดคุ้ม

นางเตือนใจ  รอดคุ้ม

เตือน

ตำแหน่ง :  แม่บ้าน

สโลแกน                       :  เรียกง่ายใช้คล่อง

ประวัติการศึกษา        :  มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ทำงาน  : พนักงานรอแยลแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 10 ปี

                                       : กุ๊ก ร้านศิริอีสาน 2 ปี

                                       : พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลทำความสะอาดอาคารเสาวนีย์พัฒนา

                                          : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา