นางเพชรินทร์ กิตติสุภานนท์


นางเพชรินทร์ กิตติสุภานนท์
ครูเมรี่  美丽

ตำแหน่ง :  ครูสอนภาษาจีน
สโลแกน : 不要问成功的神秘何在。尽全力去做你该做的事吧。
ประวัติการศึกษา :
ศศบ เอกภาษาจีน โทภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ศศบ.เอกสารสนเทศน์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ประสบการณ์ทำงาน
วิทยากรภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 3 (หมู่บ้านตัวอย่างอำเภอเมืองสะเดา)
วิทยากรภาษาจีน โรงเรียนบ้านทับโกบ
วิทยากรภาษาจีน โรงเรียนเทศบาลปาดังเบซาร์
การฝึกอบรม :
华侨大学在泰国举办的华文培训班 2012
汉语国际推广教学资源研究与开发基地(武汉大学)2012
广西师范大学国际文化教育学院语言进修生2010-2011
Training on chinese language teaching & teaching materials (上海语言大学)2014
รางวัลและความภาคภูมิใจ : 
ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62,63 (ชนะเลิศระดับเขต)
ผู้ฝึกซ้อมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 8,9(ชนะเลิศระดับภาค)
ผู้ฝึกสอนการประกวดการแสดงละครภาษาจีน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น อิมแพ็ค เมืองทองธานี(ชมเชยอันดับ 1)
ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันสุนทรพจน์ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เหรียญเงินระดับเขตพื้นที่หาดใหญ่
ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ,คัดลายมือ ,เขียนคำศัพท์จีน,ละครจีน,ระบำจีน,ร้องเพลงจีน งานแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนชิงถ้วยรางวัล “สะพานสู่ภาษาจีน-ศรีนครคัพ”ครั้งที่ 8