นายกิตติชัย ช่วยแก้ว

นายกิตติชัย  ช่วยแก้ว

ครูบอย

ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ดนตรี ศิลปะ และการแสดง ManilaTamarind

สโลแกน : มีชีวิตอยู่เพื่อความสุข เพียงแค่… ได้ทำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ทำ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

                                 โปรแกรมวิชาดนตรี เอกดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา          

ประสบการณ์ทำงาน : ติวเตอร์สอนพิเศษดนตรี สถาบันสอนดนตรี Hi Music Art & Studio

                                      : วิทยากรสอนดนตรีสากล/ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวงโยธวาทิต

                                        โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

                                     : ครูผู้ช่วยสอน โรงเรียนดาวนายร้อย

                                     : พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ  : ภูมิใจในความเป็นครูสอนดนตรี

                                                 : ภูมิใจที่ได้เป็นบุคลากรทางการศึกษา

                                                 : ภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี

                                                   ให้เยาวชนในชาติ