นายจำรัส ปักษิน

นายจำรัส  ปักษิน

หมัด

ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ

สโลแกน                        :  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

ประวัติการศึกษา         :  ประถมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ทำงาน  : พนักงานขับรถ บริษัท น้องบิ๊กฟาร์ม

                                       : พนักงานรับเหมาก่อสร้าง

                                      : พ.ศ.2560– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขับรถรับ-ส่งนักเรียน รดน้ำต้นไม้ ช่วยยกอาหารส่งเด็กอนุบาล

                                           และเด็กเนอสเซอรี่  ตัดแต่งกิ่งไม้

                                        : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา