นายทนงศักดิ์ ช่อผูก


นายทนงศักดิ์ ช่อผูก

ครูบอล
ตำแหน่ง : ครูสอนดนตรีสากล
สโลแกน :
ให้มองชีวิตในด้านบวกบ้างแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตนั่นมีความสุขจริงๆ
ประวัติการศึกษา :
*ประถม โรงเรียนเทศบาล4(วัดรามประดิษฐ์
*มัธยม โรงเรียนสตรีปากพนัง
*มหาวิทยาลัย ราชภัฎสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน :
2560 -2561 เจ้าหน้าที่โสตฯ โรงเรียนจุลสมัย
                                      2561 – ปัจจุบัน  ครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนวรพัฒน์