นายสิทธิชัย  ปักษิน

นายสิทธิชัย  ปักษิน

ครูกาว

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

สโลแกน : แบบอย่างที่ดี  มีค่ามากกว่าคำสอน

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต                  

ประสบการณ์ทำงาน : ผ่านการอบรมตามหลักสูตรครูสอนว่ายน้ำ (Swimming  Instructor) ระดับพื้นฐาน

                                      : พ.ศ.2560 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา