นายสิทธิชัย ปักษิน

นายสิทธิชัย  ปักษิน

ครูกาว

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

สโลแกน                         : แบบอย่างที่ดี  มีค่ามากกว่าคำสอน

 

ประวัติการศึกษา          : ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

                            

ประสบการณ์ทำงาน   : ผ่านการอบรมตามหลักสูตรครูสอนว่ายน้ำ  (Swimming  Instructor) ระดับพื้นฐาน

                                        : พ.ศ.2560 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา  

                                         ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ)