นายอากีมิน เซ็งสาเมาะ

นายอากีมิน เซ็งสาเมาะ
ชื่อเล่น ครูพี่มิน
ครูผู้สอนระดับอนุบาล

สโลแกน : เอาชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะครุศาสตร์
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ประวัติการทำงาน : พ.ศ 2561 สถานบัน Chic Art academy