เกี่ยวกับโรงเรียน

why choose us

Learning Center

We are so happy to help your child develop through hands-on learning and fun experiences.

Pediatric Therapy

We are supplied with the next generation equipment to ensure your children’s well-being.

Play As You Learn

Learning Center

Our team is so happy to help your children develop properly through hands-on learning and fun experiences.

With Love and Care

We have the most caring and loving teachers and babysitters, so be sure our child is safe and happy with our team.

Health and Safety

Our center is supplied with the next generation equipment to ensure your child’s well-being and proper developing.

Family Support

Isn’t it a happiness to finally find out that your family has found a child care that is so loving and supporting?

our partners
Harness
Woodworks
Stanley
Suburban
เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามแบบฉบับของตัวเอง เพราะทุกคนล้วนมีศักยภาพเฉพาะตน "ครู" จะคอยเป็นผู้มอบความรู้พื้นฐาน สนับสนุนและให้กำลังใจ ไปให้ถึงเส้นชัยที่วาดฝันไว้นะ
ขวัญชนก พุฒซ้อน
ขวัญชนก พุฒซ้อน, ประถมศึกษา
เชื่อว่า “เด็กทุกคนมีศักยภาพ” มากว่าที่เห็น และเชื่อว่ากระบวนการที่ดีจะดึงศักยภาพสูงสุดของเขาออกมาได้
ชยุตรา ทองอ่อน
ชยุตรา ทองอ่อน , ประถมศึกษา
"ประสบการณ์คือครูที่จะสอนเราไม่มีวันสิ้นสุด"
สุนิตา สิทธิชัย
สุนิตา สิทธิชัย, ประถมศึกษา
error: