หลักสูตร

 1. เตรียมอนุบาล
  1.  โปรแกรม Warraphat Active and Green (วรพัฒน์ แอคทีฟ แอนด์ กรีน หลักสตูรนิวซีแลนด์ )
  2.  โปรแกรม DLP ( Dual Language Program ) ดีแอลพี แอคทีฟ แอนด์ กรีน หลักสูตรนิวซีแลนด์) เน้นภาษาอังกฤษ
 2. อนุบาล
  1. Program DLP Active and Green เป็นห้องเรียนสองภาษา
  2.  Program Warraphat Active and Green เป็นห้องเรียนทั่วไป
 3. ประถมศึกษา
  1. Program DLP Active and Green เป็นห้องเรียนสองภาษา
  2.  Program Warraphat Active and Green เป็นห้องเรียนทั่วไป
 4. WLS
  1. คอสต่างๆ —– ลิ้งค์ไป เว็บ WLS 
error: