กัญจ์หทัย ช้างกลาง

กัญจ์หทัย ช้างกลาง

กัญจ์หทัย ช้างกลาง/trx_title]

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

คุณจะพบเจอกับปัญหาในชีวิตอยู่เสมอ จงเรียนรู้ที่จะสนุกกับชีวิต ในขณะที่คุณกำลังแก้ปัญหาเหล่านั้น

error: