กันต์อเนก ศิริแสงเพ็ชร

กันต์อเนก ศิริแสงเพ็ชร

กันต์อเนก ศิริแสงเพ็ชร/trx_title]

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว

error: