จริญญา พุทสองศรี

จริญญา พุทสองศรี

จริญญา พุทสองศรี/trx_title]

หัวหน้าระดับอนุบาล 3

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการวัดและประเมินผผลทางการศึกษา วิชาโทรบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ไม่ฝึกก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวายก็ไม่มีวันสำเร็จ

error: