จุฑารัตน์ สำราญ

จุฑารัตน์ สำราญ

จุฑารัตน์ สำราญ

ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

error: