ชยุตรา ทองอ่อน

ชยุตรา ทองอ่อน

ชยุตรา ทองอ่อน/trx_title]

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา
กศบ.วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา

 

เราจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่จะได้ในสิ่งที่เราคู่ควร

error: