ณัฐวดี นาคมรกฎ

ณัฐวดี นาคมรกฎ

ณัฐวดี นาคมรกฎ

หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.1-3

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

Do your best for today, whatever will be tomorrow, we will smile and be proud of yourself.

error: