ทนงศักดิ์ ช่อผูก

ทนงศักดิ์ ช่อผูก

ทนงศักดิ์ ช่อผูก/trx_title]

ครูผู้สอนวิชาดนตรีเด็กเล็ก

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ให้มองชีวิตในด้านบวกบ้างแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตนั้นมีควาามสุขจริง ๆ

error: