ธนาเทพ เพ็ชรเจริญ

ธนาเทพ เพ็ชรเจริญ

ธนาเทพ เพ็ชรเจริญ

หัวหน้างาน Dual Language Program และ I-Kids ป.4-6

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Don’t compare yourself to others.

error: