ปรีดา หวังนุรักษ์

ปรีดา หวังนุรักษ์

ปรีดา หวังนุรักษ์/trx_title]

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏสงขลา

 

คุณจะพบเจอกับปัญหาในชีวิตอยู่เสมอ จงเรียนรู้ที่จะสนุกกับชีวิต ในขณะที่คุณกำลังแก้ปัญหาเหล่านั้น

error: