ปิยะวรรณ อรุณรักษ์

ปิยะวรรณ อรุณรักษ์

ปิยะวรรณ อรุณรักษ์

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ค่าของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเอง

error: