พิมพ์พจี เหมทานนท์

พิมพ์พจี เหมทานนท์

พิมพ์พจี เหมทานนท์

ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะคุรุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

error: