ภัคธดา แก้วสองศรี

ภัคธดา แก้วสองศรี

ภัคธดา แก้วสองศรี

หัหัวหน้าระดับเนอสเซอรี่ – เตรียมอนุบาล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

สิ่งดีๆเริ่มต้นจากตัวเราเสมอ

error: