ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล

ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล

ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล

ผู้จัดการทั่วไป

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความท้าทายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจ แต่การเอาชนะมันให้ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย

error: